تبلیغات


فرصت و تهدید های پیش آمده توسط اینترنت اشیا

قبل از گفتن هر گونه مطلبی راجب فرصت یا تهدید بودن این فناوری نوین،بهتر است نگاهی به یکی از حرف های آقای پوتین رئیس جمهور وقت کشور روسیه بیاندازیم:

<آینده دنیا در دستان کشوری است که در امر اینترنت اشیا پیشتاز باشد.>

در واقع اینترنت اشیا پیوند میان جهان مجازی و فیزیکی را ایجاد میکند و در نتیجه تسلط بر آن تسلط بر جهان فیزیکی ملت ها است.

همه ما با تبعات خارجی بودن شبکه های اجتماعی و اثرات آنها بر جامعه و سیاست ها نیز آشنایی داریم.ماهواره از دیگر ابزار هایی است که نتیجه ضعف ما و قدرت بیگانگان در آن مشهود است.
این موارد نمونه هایی از تاثیر قدرت بیگانگان و ضعف ما در جهان مجازی و رسانه است که اثرات و تبعات اجتماعی و سیاسی دارند.حال آن که اینترنت اشیا شرایطی را فراهم میکند تا نفوذ فیزیکی و علنی صورت گیرد.برای مثال فرض کنیم روزی بنا به نیاز وقت مجبور به نصب دستگاه کنترل ترافیک اینترنتی شویم که توسط بیگانه طراحی و تولید شده است.
آیا امنیت فیزیکی و اجتماعی ما بدون تهدید خواهد ماند؟

پس حال میدانیم که این فناوری دارای مجموعه ای از فرصت ها و تهدید ها است که با مدیریت و تفکر درست،می توان بیشتر از فرصت هایش بهره برد.منبع این نوشته : منبع